1. W dniach od 1 do 8 listopada, Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w my­śli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten jest zupeł­ny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, je­den raz na dzień.
 2. W Dzień Zaduszny, Wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę, z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i od­mówią tam OJCZE NASZ i WIERZĘ W BOGA, mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 3. Zwyczajne warunki zyskania odpustu zupełnego:
  • – Łaska uświęcająca uzyskana w spowiedzi sakramentalnej
  • – Komunia św.
  • – czyn odpustowy /nawiedzenie cmentarza i modlitwa za Zmarłych/
  • – modlitwa w intencji Ojca św. /„Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub inna modlitwa/
  • – wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli braknie jakichś warunków, wówczas odpust jest cząstkowy.
 4. Ponieważ nie jesteśmy pewni, co do posiadania odpowiedniej dyspozycji, dlatego można więcej razy wypełnić warunki wyma­gane do odpustu zupełnego. Należy także doceniać zyskiwanie odpustów cząstkowych, które można zyskiwać każdego dnia w ciągu roku /nawet kilka razy dziennie/ i ofiarować za dusze w czyśćcu.