Trasa biała – Św. Józefa Oblubieńca NMP

Droga tęsknotą pisana…. „Musicie od siebie wymagać” to hasło tegorocznej edycji EDK

Ekstremalna Droga Krzyżowa to praktyka, która oparta jest na tradycyjnej drodze krzyżowej z 14 stacjami i rozważaniami Męki Pańskiej. Odbywa się jednak poza murami kościoła w formie pieszej, nocnej wędrówki na wymagających trasach w scenerii lasów, pól i niewielkich osad.

W czasie drogi obowiązuje reguła milczenia.
Pierwsza edycja wydarzenia została zorganizowana w Krakowie w 2009 r. przez jej pomysłodawcę ks. Jacka Stryczka.
Przez kolejne lata idea takiej formy modlitwy zachwyciła ludzi na całym świecie.
Każdego roku, w wielu krajach na kilku kontynentach pokonuje trudne szlaki około 100 tys. ludzi.
Z naszej Parafii na trasę św. Józefa Oblubieńca NMP wyruszymy 22 marca 2024.
Wydarzenie rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 18:00.
Serdecznie zapraszamy do podjęcia wyzwania i wyruszenia na szlak aby stać się pięknym człowiekiem. Na noc cudów, przemian i wspólnej wędrówki z Jezusem i w tym roku z Karolem Wojtyła. EDK to niesamowita lekcja modlitwy, zawierzenia i pokory. To lekcja walki z własnymi słabościami, lecz tam gdzie my już nie możemy, zaczyna działać Pan Bóg. Poczujmy to!

Wszelkie informacje dla uczestników znajdują się na stronach internetowych:

edk.org.pl/ i www.facebook.com/MUSZYNAswJOZEF.EDK/

 

 

6 marca 2022 na Mszy Św. o godz. 9.00 w naszym Parafialnym Kościele została uroczyście pobłogosławiona Trasa Św. Józefa i poświęcony Krzyż.


Zostanie powieszony przy Bacówce nad Wierchomlą gdzie wyznaczona została VI Stacja Drogi Krzyżowej.
To nasz wkład w sieć EDK i pamiątka, która zostanie na lata przy niebieskim szlaku PTTK.

Jeśli tkwisz tylko w tym, co znasz, Twoje życie się nie zmieni.
Jeśli raz zaryzykujesz i zrobisz coś tak szalonego, jak całonocna wyprawa, znajdziesz w sobie inspirację do kolejnych zmian.
EDK pomoże Ci zmieniać swoje życie. Tu nie chodzi o sport, ale o coś więcej!

Rok 2021 z woli Pap. Franciszka był rokiem św. Józefa.
Dla naszej Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie był to czas szczególny. Nasz Patron – „Milczący Święty”, wędrując z Jezusem i Maryją w milczeniu czynił dobro. To wędrowanie i milczenie, naszego Patrona, było inspiracją do wytyczenia z naszej Parafii, Ekstremalnej Drogi Krzyżowej – „Św. Józef”.
Trasa EDK liczy 41 km i przebiega przez Muszynę, Jastrzębik, Złockie, Szczawnik, Bacówkę nad Wierchomlą, Milik, powrót do Muszyny. Nasza EDK wyruszy 8 kwietna 2022r.. Rozpocznie się Mszą św. w naszym kościele o godz.18.00.
Zachęcamy do udziału w naszej EDK „Józef”

Informacje o naszej EDK „Św. Józef” na naszej str. internetowej, na Facebooku –https://www.facebook.com/MUSZYNASWJOZEF.EDK i stronie edk.org.pl – https://edk.org.pl/trasa-edk-6197

Dane trasy :

• Dystans: 41,2 km
• Przewyższenie: 501,28 m
• Suma podejść: 1 993,69 m
• Suma zejść: 1 880,95 m
• Lokalizacja: Muszyna

Materiały do pobrania:

mapa trasy – wersja pdf do pobrania

Przebieg trasy – opis_trasy_PL-SK do pobrania

Szczegółowy opis trasy

EDK Muszyna- rejon Św. Józefa

Trasa biała – Św. Józefa Oblubieńca NMP
przebieg trasy Kościół św. Józefa w Muszynie → Jastrzębik → Złockie →
Szczawnik→ Bacówka nad Wierchomlą → Milik → Kościół św. Józefa
w Muszynie

  • długość trasy 41,2[km]
  • suma podejść 1.084,00[m]
  • aktualizacja luty 2022

! z nakiem wykrzyknika oraz podkreśleniem oznaczono miejsca, w których należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie pomylić drogi.
† znakiem Krzyża oznaczono miejsca, w których należy rozpocząć rozważanie kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.

rejon EDK Muszyna – Św. Józef
trasa biała Św. Józefa Oblubieńca NMP

Zasady poruszania się na trasie

Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy EDK zalecamy, aby:
⇒ poruszać się w zwartych grupach, liczących nie więcej niż 10 osób;
⇒ każda osoba miała założone elementy odblaskowe;
⇒ na drogach poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (idziemy lewą stroną
jezdni, jeden za drugim), pierwsza osoba w grupie ma zapaloną latarkę ze światłem
białym skierowanym do przodu, ostatnia osoba w grupie ma zapaloną latarkę ze
światłem czerwonym skierowanym do tyłu;
⇒ podczas czytania rozważań kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz innych postojów
zatrzymać się w miejscu bezpiecznym, oraz nie utrudniać przemieszczanie się innym
uczestnikom EDK oraz osobom nie uczestniczącym w EDK;
⇒ dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych.
W trakcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona
od momentu rozpoczęcia EDK, czyli od chwili wyruszenie na trasę. Uszanuj prawo innych
uczestników do głębokiego przeżywania Misterium Drogi Krzyżowej, dzięki możliwości
spotkania z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę osobom łamiącym tą regułę.
W razie niebezpiecznej sytuacji na trasie…
Ze względu na przebieg tras EDK, często to Ty będziesz jedyną osobą, która będzie mogła
pomóc innemu uczestnikowi. Dlatego nie wahaj się zareagować gdy widzisz że ktoś ma
problemy. W szczególności przerwij zasadę milczenia i udziel pomocy, jeżeli:
⇒ ktoś uległ wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu;
⇒ ktoś leży lub siedzi bez ruchu;
⇒ ktoś ma problemy z chodzeniem, oddychaniem, itp;
⇒ ktoś nadaje sygnał ratunkowy.
Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji po pierwsze upewnij się, że Tobie nie zagraża
niebezpieczeństwo, a następnie zacznij udzielać pomocy. Jeżeli sytuacja przekracza
Twoje umiejętności, wezwij pomoc dzwoniąc na numer ratunkowy 112.

rejon EDK Muszyna – Św. Józef
trasa biała Św. Józefa Oblubieńca NMP

Rozpoczynamy:

1. Po wyjściu z kościoła kieruj się w prawo, po 50 metrach przejdź przez ulicę,
tory kolejowe i kładkę nad Muszynką.
2. Skręć w prawo, idź cały czas ścieżką rowerową, po 2 km dojdziesz do ulicy Polnej.
Skręć w prawo, przejdź przez most, tory kolejowe i ulicę .
3. Skręć w lewo, po 30 metrach Krzyż z obrazem Św. Józefa ul. Grunwaldzka.

† STACJA I – Jezus na śmierć skazany


– Krzyż z obrazem Św. Józefa ul. Grunwaldzka (2,3 kilometr)
1. Powrót do mostu, na wprost ulica Polna, idź nią 2,8 km.
2. Po prawej stronie Kościół pw. Św. Łukasza Apostoła w Jastrzębiku.

† STACJA II – Jezus bierze krzyż na swoje ramiona


– Kościół pw. Św. Łukasza w Jastrzębiku (5,1 kilometr)
1. Od kościoła nadal idź ulicą, która po 700 metrach mocno skręca w lewo pod górę.
Schodząc w dół zwróć uwagę na numerację betonowych słupów elektrycznych
stojących wzdłuż drogi, ! koło słupa z numerem 22 skręć w prawo.
2. Idź pomiędzy budynkami, później między drzewami a łąką.
3. Po 800 metrach dojdziesz do małego wąwozu i skrzyżowania z polną drogą.
4. Po prawej stronie stoi Krzyż drewniany.

† STACJA III – Pierwszy upadek pod krzyżem


– Krzyż drewniany Pod Jasieńczykiem, skrzyżowanie (8 kilometr)
1. Od krzyża idź w lewo polną drogą wzdłuż zielonego szlaku biegnącego z Jaworzyny do Złockiego. Po po lewej stronie stacja elektroenergetyczna.
2. Po 1,8 km Kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Złockiem.
rejon EDK Muszyna – Św. Józef
trasa biała Św. Józefa Oblubieńca NMP

† STACJA IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę


– Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Złockiem
(9,8 kilometr)
1. Od kościoła kieruj się w prawo, drogą w dół (można schodami).
2. Po 300 metrach, ! przed ogrodzeniem z siatki skręć w prawo.
3. Idź ścieżką rowerową 1 km, po lewej stronie za ogrodzeniem szkoła i budynki
ośrodków wypoczynkowych.
4. Po dojściu do drogi asfaltowej z chodnikiem skręć w lewo.
5. Po 800 metrach skręć w prawo na drogę prowadzącą z Muszyny do Szczawnika.
6. Po przejściu 1 km po prawej stronie Kościół pw. Św. Dymitra w Szczawniku

† STACJA V – Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi


– Kościół pw. Św. Dymitra w Szczawniku (13 kilometr)
1. Idź dalej drogą, po prawej stronie kapliczka i duży parking.
2. Za parkingiem droga wchodzi w las, po prawej stronie ujęcie wody i kilka odnóg
leśnych dróg pożarowych. Cały czas idź prosto.
3. Po 6 km koło drogi pojawią się metalowe barierki, które skierują cię w lewo na
mostek. Przed mostkiem na drzewie tablica z informacją „Schronisko 10 min.”
Przejdź przez mostek nad potokiem i podążaj w stronę schroniska.
Bacówka nad Wierchomlą (19,8 km)
– Muszyna kościół św. Józefa (41,2 km)

† STACJA VI – Weronika ociera twarz Jezusowi


– Krzyż na drzewie koło Bacówki nad Wierchomlą (19,8 kilometr)
1. Od schroniska kieruj się niebieskim szlakiem zgodnie z tablicami
informacyjnymi ! w stronę Żegiestowa.
2. Podążaj drogą przez łąki i las około 2 km.
3. Po wyjściu na polanę z prawej strony wyciągi narciarskie.
4. Po 800 metrach, z lewej strony kamienna Kapliczka Świętego Wendelina – Patrona
Wędrowców, Pielgrzymów i Pasterzy.
rejon EDK Muszyna – Św. Józef
trasa biała Św. Józefa Oblubieńca NMP

† STACJA VII – Drugi upadek pod krzyżem –


– Kapliczka Świętego Wendelina pod Jaworzynką (22,6 kilometr)
1. Od kapliczki kieruj się w lewo ! żółtym szlakiem ścieżką między drzewami.
2. Po wyjściu na polanę ponownie w lewo.
3. Pomiędzy słupami elektrycznymi a wyciągiem narciarskim schodź w dół.
4. Przed górną stacją kolejnego wyciągu z polany kieruj się na prawo.
5. Nie schodź pod kolejką !!!
6. Pomiędzy wiatą a budynkiem gospodarczym wejdź w zalesioną dróżkę, którą
nadal biegnie żółty szlak.
7. Idź ścieżką między drzewami, która wyprowadzi cię na łąki.
8. Na rozdrożu kolejna biała kapliczka, prowadzą do niej schodki.

† STACJA VIII – Jezus spotyka płaczące niewiasty –


– Kapliczka Matki Boskiej na schodkach (26,6 kilometr)
1. Od kapliczki skręć skręć w prawo.
2. Po 100 metrach kolejna droga, ! skręć ponownie w prawo w drogę leśną
oznaczoną na drzewach czerwonym szlakiem rowerowym.
3. Po 300 metrach trzeba pokonać strumyk przepływający przez drogę. Jego
wielkość zależy od warunków atmosferycznych, można go przekroczyć lub
przejść po kamieniach ułożonych z lewej strony drogi. Można mieć ze sobą 2
worki foliowe, które w razie potrzeby założysz na buty aby pokonać
przeszkodę.
4. Po wyjściu z lasu po prawej stronie leśna kapliczka Świętego Huberta.
5. Idź dalej drogą, po prawej stronie Krzyż na Hali Milickiej (nad Palenicą).
rejon EDK Muszyna – Św. Józef
trasa biała Św. Józefa Oblubieńca NMP

† STACJA IX – Trzeci upadek pod ciężarem krzyża


– Krzyż na Hali Milickiej/nad Palenicą (28,8 kilometr)
1. Od krzyża kieruj się w lewo, drogą w dół, zgodnie z tabliczkami czerwonego szlaku
rowerowego.
2. ! Po 300 metrach skręć w lewo !!!! w stronę lasu, (droga na wprost prowadzi do
Żegiestowa nie idź nią !!!).
3. Po wejściu do lasu omiń szlaban, za 2 km będzie kolejny.
4. Leśna droga, którą nadal prowadzi ścieżka rowerowa doprowadzi cię do Milika.
5. Po dojściu do głównej drogi asfaltowej skręć w lewo.
6. Idź 200 metrów do Kościoła pw. Św. Męczenników Kosmy i Damiana w Miliku.

† STACJA X – Jezus z szat obnażony


– Kościół pw.Św.Męczenników Kosmy i Damiana w Miliku (33,1 kilometr)
1. Od kościoła powrót w stronę Niżnego Milika, z prawej strony szkoła, z lewej OSP.
Po 1,5 km droga z Muszyny do Żegiestowa.
2. Przejdź przez drogę, tory kolejowe, kładkę nad Popradem, ! za kładką po dojściu do
drogi w lewo.
3. Po 2 km granica w Borysowie.
4. Po kolejnych 700 metrach, między domami na kolejnym skrzyżowaniu skręć w lewo.
Po lewej stronie STAWY REKREACYJNE i OGRODY MAGICZNE, po prawej brama do
OGRODÓW SENSORYCZNYCH. 50 m za bramą ścieżka wznosząca się do lasku
i wskaz „Do Groty Matki Bożej” , idź tam.
5. Po 150 metrach Leśna Kaplica Matki Bożej Pani Muszyńskich Zdrojów.
rejon EDK Muszyna – Św. Józef
trasa biała Św. Józefa Oblubieńca NMP

† STACJA XI – Jezus do krzyża przybity
– Kaplica Matki Bożej Pani Muszyńskich Zdrojów (38,4 kilometr)
1. Z kaplicy wyjdź przeciwległym zejściem, które doprowadzi cie z powrotem do ulicy .
Skręć w prawo, przejdź most na Popradzie i zaraz za nim w lewo na ścieżkę
rowerową, przejdź pod mostem kolejowym.
2. Po dojściu do ulicy przejdź na drugą stronę i skręć w lewo na most nad Muszynką.
Idź chodnikiem. Po 200 metrach skręć w prawo na Zazamcze.
3. Po 100 metrach z prawej strony ścieżka prowadząca na Wzgórze Zamkowe
„Baszta”. Z lewej strony kapliczka Matki Boskiej, podążaj ścieżką wzdłuż ławek i
altan na szczyt wzniesienia. Na murze przy wieży figura Matki Bożej.
4. ! z uwagi na prace remontowe nie wchodź na dziedziniec, zostań przy murze !!!

† STACJA XII – Jezus umiera na krzyżu
– Figura Matki Bożej na Baszcie (39,7 kilometr)
1. Zejdź ze szczytu, podchodziłeś z lewej strony, teraz idź prosto.
2. Po 500 metrach skręć w prawo w dół, ułożonymi schodami z kamienia.
3. Po wyjściu z lasu ujęcie wody mineralnej.
4. Przejdź przez most nad Muszynką i tory kolejowe.
5. Prosto ulicą idź do Rynku. Za fontanną kapliczka Św. Jana Nepomucena

† STACJA XIII – Jezus z krzyża zdjęty
– Kapliczka Św. Jana Nepomucena Muszyna Rynek (40,8 kilometr)
1. Od kapliczki skręć w lewo.
2. Ulica Kościelna doprowadzi cię do Kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny w Muszynie.

† STACJA XIV – Jezus do grobu złożony
– Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
w Muszynie (41,2 kilometr)
rejon EDK