4 czerwca 2023

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Aklamacja: (Ap 1, 8)
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Ewangelia (J 3, 16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.

Komentarz do Ewangelii – 

Bóg jest miłością. Ojciec kocha Syna, a Syn – Ojca. Ich wzajemna miłość to Duch Święty. Bóg zawsze działa we wszystkich Osobach Trójcy Świętej. W szczególny sposób Bóg wylał miłość na swoje stworzenie – na nas, na mnie i Ciebie. To właśnie ta miłość spowodowała, że Bóg stał się człowiekiem, że przez to wywyższył naszą ludzką naturę. Chce i sprawia, iż mogę być zbawionym. To miłość spowodowała, że świat został stworzony i jest podtrzymywany w istnieniu dla mnie, bym ja mógł się rozwijać, budować wspólnotę z bliźnimi, nawzajem obdarowując się miłością, przyjąć dar zbawienia. Tylko Boża miłość ma taką siłę. Jak jest z miłością w moim życiu? Czy jest w nim miejsce na dar, na zrobienie czegoś za darmo – bezinteresownie dla drugiego człowieka?

Komentarz został zaczerpnięty z książki „Żyć Ewangelią”