26 maj 2024

Ósmy Tydzień Zwykły

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał. Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca. On jest Drogą, Prawdą i Życiem!

Jakie jest twoje osobiste stanowisko wobec kryzysu Kościoła dzisiaj?

Aklamacja: (Ap 1, 8)
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Ewangelia Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Komentarz do Ewangelii – 

„Niektórzy jednak wątpili”. Odpowiedzią Jezusa na zwątpienie uczniów było posłanie ich na misję, z zapewnieniem, że będzie z nimi „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Jezus nie boi się ich posłać, bo wie, że skuteczność misji nie opiera się na ludzkich możliwościach, ale na mocy Bożej. Ciągle będzie im to uświadamiał przez różne wydarzenia: zesłanie Ducha Świętego, czynienie cudów mocą tegoż Ducha Świętego, przez ich własne słabości… Misja apostołów stała się bardzo owocna, poszli na cały świat. Dziś Dobra Nowina jest głoszona na wszystkich kontynentach… Jezus powiedział do Piotra: „Ty jesteś Piotr [czyli skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Słowa Jezusa spełniają się, Kościół istnieje do dzisiaj. Jest drogą, ostoją, miejscem zbawienia dla każdego, kto tego pragnie. Jakie jest twoje osobiste stanowisko wobec kryzysu Kościoła dzisiaj? Czy wobec ogromnej fali krytyki Kościoła dzisiaj, uważasz, że Kościół to przeżytek? Jak reagujesz, gdy doświadczasz twoich własnych słabości?

Komentarz zaczerpnięty z książki „Żyć Ewangelią”