NAZWY RÓŻ

INTENCJE MODLITEWNE

Róża różańcowa — co to jest?

Mianem tym określa się wspólnotę 20 osób, na czele której stoi Zelator. Rolę opiekuna nad wszystkimi grupami pełni ks. Proboszcz.
Każda osoba odmawia codziennie jedną przydzieloną sobie dziesiątkę Różańca Świętego w 3 wyznaczonych intencjach:

     1. intencja papieska
     2. intencja diecezjalna
     3. intencja parafialna

Najczęściej połączona jest ona z rozważaniem. W ten sposób każdego dnia odmawiany jest cały Różaniec.

Zasady róży różańcowej? – jakie są 

W naszej parafii w pierwszą niedzielę  miesiąca po mszy św.  o godz. 9.00 zmianie ulegają tajemnice we wszystkich grupach różańcowych. Przydział tajemnicy i rozważania z nią związanego odbywa się na zasadzie losowego wyboru dla każdego członka wspólnoty.

Na czym polega róża różańcowa? Kluczową rolę odgrywa w niej animator, który nadaje jej świętego patrona i przypomina o comiesięcznej zmianie tajemnic. Każdy członek róży różańcowej ma możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Aby było to możliwe, niezbędne jest odmówienie przypisanej dziesiątki różańca każdego dnia miesiąca oraz pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, co związane jest z regularną spowiedzią stanowiącą gwarancję braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu ciężkiego. Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź, komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się wszelkiego zła i pragnienie wytrwania w łasce uświęcającej.

INTENCJE MODLITEWNE

1.Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane. Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

2.  Módlmy się w intencji V synodu o dobre owoce i właściwe decyzje oraz światło Ducha Świętego dla obradujących.

3. Módlmy się o pomyślne zakończenie prac modernizacyjnych i właściwy przebieg rewitalizacji trwający w naszej świątyni.